30 oktober 2011

Att rita ett hus

plan

skärning


Vintern 2008 ritade vi vårt kolonihus. Lokalplanen angav att vi fick bygga 50 m2 hus och 20 m2 övertäckt terass, 4 m högt. Vi ritade och planerade. Det skulle passa våra behov, bli så billigt som möjligt och så bra som möjligt. Vi valde att använda oss av alla tillåtna kvadratmetrar, för att på sikt lättare kunna få det sålt. Vi valde också att göra det till ett vinterbonat sommarhus, eftersom alla installationer redan dragna till tomten var rätt riktningsgivande, dvs. här skulle det vara en riktig toalett kopplad till avloppet, och bredband.

Vårt hus fördelade sig på 45 m2 hus, 5 m2 uthus och 20 m2 övertäckt terass som binder de två samman. En huskropp, ett tak, med ett ingångsparti mellan. Själva huset har ett stort allrum, med kök och matplats i den ena änden och soffa/vardagsrum i andra. Långsidan har ett stort fönster-/dörrparti som öppnar upp mot trädgården. Längs hela den andra sidan ligger alla mindre rum, garderob, badrum och två sovrum.

Efterhand som bygget framskridigt, så har planerna ändrats lite, men i princip är det detta hus vi bygger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar