1 november 2011

Att börja med golvet


Golvreglarna läggs ut, med lister på undersidan som ska hålla uppe trossbottnet och isoleringen.
Johan har skaffat reglerbara stolpskor, så att han kan justera nivån på balken i alla ändor. Vilket han också gör ibland, ligger under huset med en domkraft och två skiftnycklar och skruvar, "för att det sackar 0,5 cm på 14 m". Är man möbelsnickare så är den differensen tydligen väldigt stor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar