2 november 2011

Att gräva gropar och sätta upp stuprörSommar 2011, vi gräver dräneringsgropar för regnvatten, beställer 8 ton sten, vilket är 3 ton för mycket, och fyller i groparna. Johan skruvar på sina justerbara stolpskor och lyfter en plint som börjat sacka. Vi fixar till gräskanten runt huset, med en plast kant mellan gräsmatta och stenbeläggning så det ser färdigt ut. Vi har tidigare bara grundat fasadpanelen när vi spikat upp den, så nu målar vi hela huset varvet runt. Jag har min syster och mamma att måla upp vid takkanten, så att jag själv slipper balansera på en stege 4 meter upp med höjdskräck. Vi får äntligen upp hängrännorna som Johan optimistiskt köpte redan första sommaren, och som vi flyttat runt på alla dessa år, och knäckt en, och när vi ska skaffa en ny har de tagit just den dimensionen ut ur produktion, och vi måste ändå köpa ett helt nytt set. Vi fixar också stuprör, och det pryder. Nu ska vi bara hitta fina svarta regnvattenstunnor, så att vi kan få regnvatten att vattna med. Och så stuprören slutar se ut som Manneken-pis.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar